Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia i 15 przyłączy gazu średniego ciśnienia dla budynków jednorodzinnych na terenie działki nr 488/1 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.