Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 28 lipca 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie obejmującym część działek nr 495/4, 495/7, 494 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn.