Informacja o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

W związku z zamiarem rozdysponowania nieruchomości pozostającej w zasobie Skarbu Państwa – KOWR odział terenowy we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zlokalizowanej w obrębie Wilkszyn, gm Miękinia –
dz.nr 247/4 AM 1

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezbudowana położenie – województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Miękinia, obręb Wilkszyn, nr działki: 247/4 o pow. ewid. 0,0710. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0710 w tym w użytkach rolnych (0,0710 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 39720. Cena nieruchomości wynosi 104.500,00 zł.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.