Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 23 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia (dla terenów w obrębach geodezyjnych: WILKSZYN, Brzezina, Brzezinka Średzka, Krępice, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Źródła, Białków, Gałów, Prężyce, Zabór Wielki i Zakrzyce) w dniach od 1 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, w godzinach pracy Urzędu.

UWAGI DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ NA PIŚMIE W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miękini w sali widowiskowej nr 113 na parterze o godz. 10.00


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia (dla terenów w obrębach geodezyjnych: WILKSZYN, Brzezina, Brzezinka Średzka, Krępice, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Źródła, Białków, Gałów, Prężyce, Zabór Wielki i Zakrzyce)