Wybory prezydenckie 2020

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory prezydenckie. Siedziba obwodowej komisji wyborczej dla sołectwa Wilkszyn mieścić się będzie w nowej świetlicy przy ul. Sportowej 2 w Wilkszynie (nieopodal Orlika).  

Lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie działać według szczególnych zasad bezpieczeństwa określonych w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00. Głosować mogą osoby, które ukończyły 18 lat, są zameldowane w Wilkszynie lub Miłoszynie, a także pozostali mieszkańcy sołectwa Wilkszyn, którzy na własny wniosek zostali dopisani do rejestru wyborców Gminy Miękinia. By móc przystąpić do wyborów, należy posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem lub aplikację mObywatel.

W przypadku głosowania korespondencyjnego wyborca korzysta z pakietu wyborczego, oddaje głos na karcie do głosowania, zapoznając się wcześniej z instrukcją. Zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do siedziby obwodowej komisji wyborczej dla sołectwa Wilkszyn w dniu wyborów w godzinach 7.00–21.00.