Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 27 maja 2020 r.

Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr 559, 538, 451/20, 451/11, 451/8, 448 oraz część działek nr: 556, 50/1, 472, 50/3 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn.