Dziki- zasady prewencji i postępowania w przypadku spotkania zwierząt.

Dziki coraz bardziej przyzwyczajają się do obecności człowieka. Nic dziwnego – zagarniamy pod zabudowę wciąż nowe tereny. Z natury są to zwierzęta prowadzące nocny tryb życia. W dzień odpoczywają, a nocą żerują, jednakże w ostatnich latach wśród dzików obserwowany jest proces zmiany trybu życia na dzienny. Prawdopodobieństwo spotkania dzika poza lasem rośnie i z tym trzeba się pogodzić. Czyż nie dla bliskości lasu i natury wielu z nas tu się sprowadziło i zamieszkało? Pozwólmy jednak, aby dzik był rzeczywiście dziki.

Zasady prewencji w zakresie pojawienia się dzików:

• W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych ( w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.
• Absolutnie nie wolno dokarmiać dzików
Głównym powodem pojawiania się dzików w terenie zabudowanym jest łatwy dostęp do pożywienia. Należy zadbać więc o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki przydomowe ogrody powinny być zamykane.
• Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie zostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
• Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach.
• Ponieważ jeżdżące po lasach samochody terenowe i inne pojazdy powodują płoszenie zwierzyny w jej naturalnym środowisku oraz jej wychodzenie z lasu, należy w wypadku zauważenia w lesie takich pojazdów niezwłocznie zgłosić to policji lub straży gminnej.

Zasady postępowania w przypadku nieprzewidzianego kontaktu z dzikami.

• W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
• Jeśli jednak doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
• Zaniepokojona locha z młodymi staje się bardzo agresywna. Dlatego po spotkaniu młodych dzików absolutnie nie wolno ich dotykać, głaskać, zaczepiać, łapać ani tym bardziej atakować. Należy zachować szczególną ostrożność.
• Wchodząc w rejon, gdzie znajdują się dziki nie wolno się skradać, powodować, iż dzik znajdzie się w sytuacji zaskoczenia, gdyż może na to zareagować atakiem.
• W lasach i na szlakach turystycznych należy zachować ostrożność szczególnie w miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren).
Nie wolno szczuć dzików psami; psy powinny być wyprowadzane na smyczy.
• Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli, łąk z dala od zabudowań, tzw. chodzenia na skróty. W miarę możliwości należy korzystać z dróg, po których odbywa się ruch samochodowy.
• Zwłaszcza dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki. Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
• Nawet jeśli dzik jest już oswojony, czy też sprawia takie wrażenie, to wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.

W sytuacji, gdy dziki pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych i stwarzają zagrożenie należy zawiadomić o tym fakcie Nadleśnictwo Miękinia (Leśnictwo Mokre tel. 71-3547741, kom. 664921151), lub straż gminną.

Opracowanie: Wiesława Janusz, źródła informacji – internet.