Komunikacja na terenie gminy Miękinia

Dowiedz się czym dojechać z Wilkszyna lub okolic do Wrocławia, Miękini, Środy Śląskiej…. i jakie są koszty związane z obsługą linii podmiejskich ponoszone przez gminę Miękinia.

Autobusy podmiejskie linii*:

917 (Gałów – Leśnica) rozkład jazdy.
923 (Brzezina, Brzezinka Średzka, Pisarzowice, Wilkszyn,Leśnica) rozkład jazdy.
937 (Brzezinka Średzka, Brzezina, Leśnica) rozkład jazdy.
938 (Łowęcice, Radkowice, Lutynia, Leśnica) rozkład jazdy.
940 (Brzezinka Średzka, Gosławice, Prężyce, Lenartowice, Księgienice, Białków, Klęka, Miękinia, Mrozów, Wojnowice, Wilkostów, Czerna) rozkład jazdy.
948 ( Miękinia, Kadłub, Źródła, Błonie, Wróblowice, Krępice) rozkład jazdy.
958 (Księgnienice, Gąsiorów, Głoska, Lubiatów, Zabór Mały, Zabór Wielki. Klęka, Miękinia, Mrozów, Żurawiniec, Krępice) rozkład jazdy.
ZASADY ODPŁATNOŚCI

Autobus szkolny

Rozkład jazdy autobusu szkolnego Pisarzowice 2019/2020
Autobusy szkolne pełnią również funkcję autobusów kursowych, co oznacza, że mogą nimi podróżować wszyscy mieszkańcy gminy pod warunkiem wolnego w nim miejsca ( pierwszeństwo mają dzieci szkolne).

Publiczny transport zbiorowy**

Od 4 listopada b.r. działa linia autobusowa relacji Środa Śląska-Głoska na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Miękinia a Powiatem Średzkim, przy wsparciu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Trasa linii autobusowej łączącej Środę Śląską i Głoskę biegnie przez Kadłub, Miękinię, Klękę, Zabór Wielki, Lubiatów.
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD JAZDY

Prywatni przewoźnicy w transporcie drogowym***

Polbus linia 529 ( Leśnica, Lutynia, Środa Śląska) rozkład jazdy.
Transport osobowy Tarnowscy ( Leśnica, Środa Śląska) rozkład jazdy.

Transport kolejowy

Przez obszar gminy Miękinia przebiegają dwie linie kolejowe dzięki którym możemy podróżować m. in. do Wrocławia, Miękini i Środy Śląskiej.
Nr 273 Wrocław, Brzezinka Średzka, Czerna Mała, Księgienice, Brzeg Dolny.
Nr 275 Wrocław Leśnica, Mrozów, Miękinia, Środa Śląska .
Przy przystankach kolejowych na terenie gminy Miękinia funkcjonują parkingi „parkuj i jedź” w następujących miejscowościach: Brzezinka Średzka (23 miejsca), Księgienice (45 miejsc), Mrozów (35 miejsc), Miękinia (35 miejsc).
WYSZUKIWARKA POŁĄCZEŃ PKP

*Komunikacja podmiejska na terenie gminy Miękinia realizowana jest na podstawie porozumienia zawartego 25 października 2004 r. pomiędzy gminą Miękinia a miastem Wrocław.
Rozliczenie pomiędzy gmina Miękinia a gminą Wrocław dokonywane jest w następujący sposób:
– Po zakończeniu każdego miesiąca miasto Wrocław przedstawia gminie Miękinia zestawienie kosztów wykonania przewozów na liniach strefowych i wpływów ze sprzedaży biletów.
– Podział środków z opłat za przewozy na liniach strefowych następuje według tabel uwzględnionych w załączniku nr 2 do Aneksu nr 11 z dnia 17 czerwca 2019 r.
– Realizacja zobowiązania następuje co miesiąc poprzez przekazanie środków finansowych w wysokości odpowiadającej kosztom wykonanych przez przewoźnika usług przewozowych na terenie gminy Miękinia, które nie znalazły pokrycia w przychodach ze sprzedaży biletów za te przejazdy na terenie gminy.
– Koszty wyliczane są w oparciu o przejechane wozokilometry i cenę jednostkową za 1 wzkm.
Ceny jednostkowe wzkm zgodnie z podpisana umową podlegają corocznej waloryzacji. Obecnie koszt 1 wzkm wynosi 7,29 zł netto.
W roku 2018 gmina Miękinia poniosła koszty związane z obsługą w/w linii w wysokości blisko 630 tys. zł.
W związku z tym, że od lipca b.r. obowiązuje wyższa stawka za 1 wzkm, oraz obsługiwane są nowe linie (940, 948, 958) przewiduje się wzrost wydatków w następnym roku budżetowym w stosunku do obecnego ok.1 mln. zł.

**W celu uruchomienia linii autobusowej relacji Środa Śląska-Głoska i jej funkcjonowania w okresie od listopada do końca roku Gmina Miękinia przekaże dotację na rzecz Powiatu Średzkiego w wysokości 6 tys.864 zł.

*** Z tytułu przewozów realizowanych przez prywatnych przewoźników gmina Miękinia nie ponosi żadnych kosztów poza utrzymaniem wiat przystankowych.

Opracowanie: Wiesława Janusz na podstawie informacji uzyskanych z urzędu gminy Miękinia.