Zakończenie realizacji projektu ”Miękińska Inicjatywa Razem„.

“Miękińska Inicjatywa Razem” to program gminny, w którym wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra.

Projekt zakładał samodzielne wykonanie ławostołów i ławek z materiałów finansowanych z budżetu gminy Miękinia. W realizację projektu zaangażowani byli mieszkańcy Wilkszyna, Zorza Wilkszyn oraz sołtys i rada sołecka.
W ramach projektu powstały ławostoły i ławki, które umieszczone zostały pod wiatą na terenie Orlika w Wilkszynie i są do dyspozycji wszystkich mieszkańców. Ławki zostaną również zamontowane na placu zabaw. Wierzymy, że będą służyć przez długie lata.
Szczególne podziękowania należą się Panom : Czesławowi Kuriacie i Piotrowi Szarkowi.