Centrum Wilkszyna będzie odnowione !

W październiku b.r. gmina Miękinia ogłosiła przetarg na „Zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości Wilkszyn, usytuowanych w krainie Łęgów Odrzańskich”
Wpłynęły dwie oferty. Jedna na kwotę 2,77 mln a druga na 2,45 mln

Prace budowlane obejmą przebudowę ulicy Wilkszyńskiej, pętli autobusowej oraz miejsc postojowych i terenów przyległych, wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej według projektu opracowanego przez firmę: BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski sp.j.

W tym roku w budżecie gmina Miękinia zabezpieczyła na to zadanie kwotę w wysokości 500 tys zł.
Kwota w budżecie 2020 roku – 1 mln 900 tys zł.
Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2020 roku.