Dopisz się do rejestru lub spisu wyborców przez internet.

Osoby, które posiadają ważny Profil Zaufany mogą złożyć elektronicznie wniosek o dopisanie do rejestru lub spisu wyborców.

Nie chcesz lub nie możesz głosować w swoim lokalu wyborczym? Chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Jeśli chcesz zmienić miejsce głosowania na stałe – złóż wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.
Wniosek online można złożyć tylko do 8 października. Należy pamiętać, że urząd nie dopisze nas do spisu wyborców automatycznie. Wniosek musi zostać odebrany i rozpatrzony przez pracownika urzędu.
Formularz dopisania się do spisu wyborców.
Formularz wpisu do rejestru wyborców.

Wniosek może złożyć każda osoba uprawniona do głosowania, czyli: ma skończone 18 lat, posiada prawa wyborcze, chce głosować w innym lokalu wyborczym usytułowanym w gminie, w której mieszka na stałe, chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów, nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Posiadanie ważnego Profilu Zaufanego daje możliwość składania pism do urzędów w całej Polsce i załatwiania spraw on-line. Posiadając Profil Zaufany można również złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, wnioskować o meldunek lub potrzebne dokumenty, a także sprawdzić stan swoich należności i opłat w portalu płatności.miękinia.pl. Pełna lista usług dla mieszkańców gminy Miękinia znajduje się na profilu urzędu gminy Miękinia.