Zmiana godzin pracy straży gminnej

Od sierpnia nastąpiła zmiana godzin pracy straży gminnej na terenie gminy Miękinia.

poniedziałek, środa, piątek: 07.00-15.00
wtorek i czwartek: 12.00-20.00
Komendant straży gminnej: Gustaw Dobosz tel. 603 814 208
Strażnik gminny: Stanisław Dul tel. 603 687 498
Siedziba straży gminnej ul. Kościuszki 43 55-330 Miękinia
Zob. także W gminie Miękinia rozpoczyna funkcjonowanie straż gminna