Apel do mieszkańców Wilkszyna w sprawie niszczenia mienia publicznego

Dewastacja mienia publicznego jest coraz większym problemem Wilkszyna. Niestety, bez skrupułów niszczone jest to, co należy do nas wszystkich. My, jako mieszkańcy Wilkszyna, nie możemy obojętnie patrzeć na takie chuligańskie zachowania. Musimy reagować i zwracać uwagę, mimo tego, iż możemy usłyszeć od wandali „wiązankę” nieprzyjemnych słów. Wszyscy musimy dbać o wygląd naszej wsi i reagować na wszelkie oznaki chuligańskich zachowań. Nie możemy dać przyzwolenia i biernie przyglądać się temu, jak niszczone jest to, co ciężką pracą zostało stworzone.

Sprawa zniszczenia ławek i stołu pod wiatą przy Orliku, która w ostatnich dniach poruszyła mieszkańców, to nie pierwsza dewastacja na terenie Wilkszyna. Wcześniej np. kilkukrotnie zniszczony został plac zabaw. Sam monitoring, choćby najbardziej rozbudowany, nie wystarczy. Potrzebna jest reakcja, dlatego zwracamy się do mieszkańców Wilkszyna o reagowanie w sytuacji zaobserwowania zachowań noszących znamiona wandalizmu, a w razie potrzeby – informowanie odpowiednich służb: straży gminnej lub policji. Niech wandale nie czują się bezkarni! Nie możemy tolerować dewastacji! Wspólnie musimy powstrzymać falę niszczenia mienia publicznego w naszej wsi. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy sprawić, iż Wilkszyn będzie coraz piękniejszy, a wandale poczują się tutaj źle – będą izolowani i pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny.

NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ! Dużo zależy od nas samych – mieszkańców – i od naszej reakcji. Bierność daje „nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw i wykroczeń. Dlatego reagujmy np. w sytuacji, gdy grupa osób przesiaduje na boisku z alkoholem, papierosem i psem spuszczonym ze smyczy. Ktoś zapyta, co w tym złego? Pomijając już nawet zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym i bardzo istotny aspekt bezpieczeństwa innych osób przebywających w tym samym czasie w okolicy, pamiętajmy, że niejednokrotnie w takich sytuacjach boisko pozostawało zaśmiecone psimi odchodami, a wokół miejsca przesiadywania pozostawało mnóstwo śmieci. Teren rekreacyjno-sportowy jest otwarty i dostępny dla wszystkich, ale obowiązują na nim nie tylko przepisy (jak np. zakaz spożywania alkoholu), ale także zachowania wynikające z kultury osobistej (jak np. posprzątanie po sobie i swoim psie). Nie bójmy się zwrócić uwagi młodzieży, która w ostentacyjny sposób zajeżdża swoimi motorami pod wiatę, jak do stajni. Przecież przed Orlikiem jest parking!

Nie bójmy się zwrócić uwagi osobom, które w niewłaściwy sposób korzystają z placu zabaw i zamontowanych tam urządzeń lub na jego teren wchodzą z psem. Plac zabaw jest miejscem, gdzie pod opieką pełnoletnich powinny bawić się dzieci.

Nie jest to miejsce wieczorno-nocnych schadzek i imprez, ani plac zabaw dla zwierząt. Reagujmy na notoryczne zaśmiecanie miejsc publicznych np. łupinkami słonecznika, niedopałkami papierosów, kapslami, puszkami i butelkami po alkoholu.

Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś wyrzuca do lasu czy na pobocze worki pełne śmieci. Przecież to się samo nie posprząta!

Mając na uwadze, że w Wilkszynie w obrębie przestrzeni publicznej potrzebne są miejsca na spotkania w gronie znajomych, Zorza Wilkszyn – dzięki finansowaniu otrzymanemu od gminy Miękinia – podjęła się w ubiegłym roku wybudowania wiaty. W tym roku nasze sołectwo otrzymało z gminy fundusze na zbudowanie i umieszczenie pod wiatą ławostołów oraz zbudowanie i zamontowanie dodatkowych ławek w okolicy placu zabaw i zewnętrznej siłowni. Wiata nie została kupiona jako gotowy produkt, ale od podstaw powstała dzięki ogromnemu i bezinteresownemu zaangażowaniu mieszkańców, głównie zawodników Zorzy Wilkszyn. Podobnie ławostoły i nowe ławki nie zostaną kupione jako gotowe produkty, ale powstawać będą przy zaangażowaniu mieszkańców i zawodników Zorzy Wilkszyn chcących w ten sposób przyczynić się do polepszenia warunków w Wilkszynie. Czy ta praca i zaangażowanie ma jednak sens, jeśli jedni coś budują i tworzą dla wspólnego dobra, a inni to bezmyślnie niszczą? Tak, wierzymy, że ma sens, dlatego nowe ławostoły i ławki powstaną, ale nie dajemy przyzwolenia na niszczenie wspólnego dobra.

Zwracamy się do Państwa – mieszkańców Wilkszyna i Miłoszyna – o reagowanie w sytuacjach noszących znamiona wandalizmu, zagrażających bezpieczeństwu i naruszających porządek. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie zatrzymać te niepożądane zachowania.
                                                                                         Sołtys i Rada Sołecka Wilkszyna