Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 18 lipca 2019 r.

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych i oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą w pasie drogi publicznej w obrębie geodezyjnym Pisarzowice oraz Wilkszyn.