Wilkszyn, Via Regia i trąbka, czyli recital pielgrzyma

Przez gminę Miękinia, a częściowo także przez Wilkszyn, przebiega Droga św. Jakuba, czyli tzw. Via Regia – pieszy międzynarodowy szlak pątniczy prowadzący do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Drogą tą podąża wrocławski muzyk Piotr Damasiewicz, który w czwartek 27 czerwca o godz. 18.45 w kościele w Wilkszynie wystąpi z recitalem na trąbce. Będzie to jeden z jego stu koncertów na trasie i pierwszy na trasie za Wrocławiem.

Zaplanowaną na ponad pół roku wyprawę do Santiago de Compostela, czyli miejsca, gdzie wedle legendy znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła, Piotr Damasiewicz rozpoczął niewiele ponad miesiąc temu – 13 maja w Korczowej, tj. na granicy polsko-ukraińskiej. Trasa z Korczowej do Santiago de Compostela to w dużym przybliżeniu 4000 km, które Piotr przejdzie pieszo.

Chcę dokonać tego jako pielgrzym-muzyk, kompozytor i jednocześnie badacz. W planie mam zagrać i zarejestrować blisko 100 koncertów moich autorskich impresji w ciągu 5 miesięcy w wybranych ośrodkach sakralnych znajdujących się na szlaku Via Regia – mówi Piotr, który z wykształcenia jest muzykiem, kompozytorem i trębaczem. Jest absolwentem dwóch Akademii Muzycznych – w Bydgoszczy i Katowicach. W 2013 r. został laureatem nagrody muzycznej „Fryderyk”. Jest liderem kilku projektów m.in. Hadrony, Power Of The Horns, Piotr Damasiewicz Quintet. Obecnie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu instrumentalistyki. Będzie ona dotyczyła zagadnień brzmienia i akustyki miejsc sakralnych w kontekście współczesnego wykonawstwa instrumentalnego.

Jako przedmiot badań Piotr wybrał istniejącą od ponad tysiąca lat drogę, która jest jednym z najważniejszych europejskich szlaków kulturowych oraz chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok tych prowadzących do Rzymu i Jerozolimy. – Chcę poprzez tę wędrówkę propagować ten wielokulturowy szlak i znaczenie skupienia duchowego poprzez muzykę i dźwięk. Jest to projekt muzyczno-badawczy, który wchodzi w poczet mojej pracy stypendialnej i doktorskiej. Będę wędrował pieszo. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg Św. Jakuba. Chciałbym poprzez moje nagrania przybliżyć „słuchowo” miejsca sakralne na tym szlaku i podkreślić jego wielokulturowe znaczenie wielokulturowe – mówi Piotr.

Fot. Piotr Damasiewicz

Koncerty, które Piotr daje na trasie w parafiach, które go zaproszą, są rejestrowane i staną się częścią opublikowanych przykładów i opisów wybranych świątyń opracowanych w ramach projektu stypendialnego obejmującego badanie muzyczne szlaków św. Jakuba. – Chodzi o pokazanie tego szlaku z perspektywy muzycznej-pielgrzyma muzyka. Tytuł mojej pracy brzmi: „Akustyczna charakterystyka szlaku św. Jakuba, na przestrzeni 4000 km oraz bezpośredni wpływ brzmienia na atmosferę świątyń, kościołów i kaplic wybranych miejsc sakralnych” – dodaje muzyk.

Ten wyjątkowy koncert Piotra Damasiewicza odbędzie się w kościele pw. św. Wawrzyńca w Wilkszynie w czwartek 27 czerwca ok. godz. 18.45 (zaraz po wieczornej mszy). Wstęp wolny! Zapraszamy!


Miękiński odcinek Via Regia prowadzi od zachodu Wrocławia przez las mokrzański na skraj Wiśniowej Góry w Wilkszynie (d. Kirschberg), dalej ul. Ostrężynową ponownie przez las mokrzański, w kierunku osiedla Mokra, i dalej na północny zachód polnymi terenami wokół Środy Śląskiej przez lekko pofalowaną Wysoczyznę Średzką. Droga oznaczona jest żółtymi strzałkami oraz muszlą św. Jakuba – symbolem pielgrzymów.

Więcej o Via Regia biegnącej przez Wilkszyn na stronie www.wilkszyn.info/via-regia/