Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 19 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie dotyczy wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 248/11, 248/6 i 248/5 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn.