Za nami szkolenie „Pierwsza pomoc pediatryczna” [FOTORELACJA]

W sobotę 15 czerwca odbyło się w Wilkszynie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej. Zostało one zorganizowane w ramach projektu socjalnego “I Ty możesz zostać bohaterem!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini wspólnie ze Stowarzyszeniem “Gotowi do Ratowania”.

Realizację zaplanowanego na trzy miesiące projektu socjalnego “I Ty możesz zostać bohaterem!” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini rozpoczął na początku czerwca tego roku. Celem projektu jest edukacja mieszkańców gminy Miękinia w zakresie działań udzielania pierwszej pomocy pediatrycznej. Warsztaty zaplanowano w kilku miejscowościach, a Wilkszyn był pierwszą wsią, w której się one odbyły.

Celem szkolenia przeprowadzonego w Wilkszynie przez ratownika medycznego Grzegorza Zmudę było przygotowanie rodziców i opiekunów dzieci do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. jak ocenić stan poszkodowanego dziecka, jak prawidło wezwać pomoc, jak wykonać prawidłowo pozycję boczną, jak ocenić podstawowe parametry życiowe dziecka i jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową dzieci i niemowląt. Nie zabrakło także informacji na temat tego, jak właściwie postępować przy zadławieniu, jak zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki oraz jak postępować w wybranych stanach nagłych. Ratownik opowiedział też, czym jest Łańcuch Życia. Podczas szkolenia uczestnicy mogli przećwiczyć zdobytą wiedzę podczas symulacji działań ratowniczych.

W warsztatach wzięło udział ponad 15 mieszkańców Wilkszyna i okolic, głównie mam małych dzieci, które także aktywnie uczestniczyły w szkoleniu.

Kolejne szkolenia w ramach gminnego programu odbędą się w Miękini i Lutyni . Można się na nie zapisywać u koordynatora projektu, Katarzyny Muszkalskiej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini [tel. +48 71 736 08 56 w godzinach pracy GOSPS]. Więcej informacji o programie na stronie www.gops.miekinia.pl.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się https://www.gotowidoratowania.pl/pierwsza-pomoc-pediatryczna/

Fot. Wiesława Janusz