Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów przyszłych klas I w SP w Pisarzowicach

W poniedziałek 24 czerwca o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci, które od września tego roku rozpoczną naukę w SP w Pisarzowicach w I klasie. Zebranie w sali nr 8.

Na zebraniu zostaną przedstawione listy uczniów klas (podział dzieci na klasy) bez przydziału wychowawcy. Wychowawcy zostaną przypisani w późniejszym terminie. Ewentualne prośby do dyrekcji w tym zakresie powinny zostać złożone do 24 czerwca.

Klasy będą tworzone rejonami. Jak informuje dyrekcja szkoły, przewidziane są cztery klasy pierwsze. Najwięcej podań (37) wpłynęło z Wilkszyna, dla porównania 13 z Brzezinki Średzkiej.

Klasy pierwsze będą uczęszczały na dwie zmiany (po półroczu nastąpi wymiana, tj. klasy, które chodziły na pierwszą zmianę, będą chodziły na drugą i odwrotnie). Obecnie pierwsza zmiana trwa od 7.45 do 12.10, a druga od 11.25 (lub 12.30) najpóźniej do 16.45. Ostateczne godziny zmian w nadchodzącym roku szkolnym są jeszcze ustalane. W szkole dostępna jest świetlica czynna w godz. od 7.00 do 17.00.