500+ na każde dziecko

Dzięki nowelizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Przypominamy o konieczności złożenia wniosku i podajemy najważniejsze terminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać:
– elektronicznie od 1 lipca 2019 r. (za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP, portalu Empatia)
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Termin składania wniosków elektronicznych – od 1 lipca 2019 r.
Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych) – od 1 sierpnia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI:
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi do 31 października 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 września 2019 r. nastąpi do 30 listopada 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 listopada 2019 r. nastąpi do 31 stycznia 2020 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. nastąpi do 29 lutego 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje ponadto, że od 1 sierpnia 2019 r. zmianie ulegną godziny przyjęć interesantów chcących złożyć wniosek o przyznanie świadczenie 500+.
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od 7.30 do 12.00
środa od 12.00 do 17.00.

Szczegóły na stronie www.gops.miekinia.pl.