Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 29 maja 2019 r.

Obwieszczenie dotyczy wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 482/1 i 181/29 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn.