Gmina Miękinia jaśnieje. Wilkszyn też

Wszystko to za sprawą nowych lamp ulicznych typu LED, które od kilku lat sukcesywnie są stawiane w kolejnych miejscowościach. Wkrótce nowe lampy staną także w Wilkszynie przy ul. Szkolnej na drodze do cmentarza oraz wzdłuż ul. Skowronkowej. Na jesień ulice te będą już oświetlone.

Jak informuje na swojej stronie internetowej gmina Miękinia, w ciągu zaledwie 3 lat na terenie gminy pojawiło się 970 szt. lamp typu LED, które stanęły w 14 miejscowościach, przy 71 ulicach. Gmina co roku finansuje rozbudowę oświetlenia drogowego głównie ze środków własnych. Tylko w latach 2017–2018 oświetlonych zostało 55 ulic w 11 miejscowościach, gdzie łącznie zamontowano 442 lampy typu LED. Do końca września tego roku nowe oświetlenie pojawi się w kolejnych miejscowościach na terenie gminy Miękinia, m.in. w Wilkszynie przy ulicach Szkolnej i Skowronkowej.

Pomimo dużych nakładów finansowych przeznaczanych na ten cel z budżetu gminy, potrzeby w tym zakresie są wciąż duże. Ma to związek ze stale rosnącą liczbą osiedli i domów jednorodzinnych. – Staramy się systematycznie poprawiać jakość życia mieszkańców m.in. poprzez budowę i modernizację dróg oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego, ale musimy rozkładać inwestycje w czasie ze względu na dostępność środków budżetowych. Zapewniam jednak, że mamy na uwadze wszystkie potrzeby mieszkańców i uwzględniamy je, planując kolejne inwestycje – mówi Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia.

Więcej na www.miekinia.pl.