Wybory do europarlamentu

W niedzielę 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Siedziba obwodowej komisji wyborczej dla sołectwa Wilkszyn mieścić się będzie w Sali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej 3 A. Lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Głosowanie odbywać się będzie w godz. 7.00–21.00. Głosować mogą osoby, które ukończyły 18 lat, są zameldowane w Wilkszynie lub Miłoszynie, a także pozostali mieszkańcy sołectwa Wilkszyn, którzy na własny wniosek zostali dopisani do rejestru wyborców Gminy Miękinia lub w najbliższych dniach złożą w Urzędzie Gminy Miękinia wniosek o dopisanie do niego. By móc przystąpić do wyborów, należy posiadać ważny dowód osobisty lub aplikację mObywatel.

Parlament Europejski to instytucja reprezentująca interesy obywateli Unii Europejskiej. Wybory do europarlamentu odbywają się co pięć lat. Państwa członkowskie UE mają prawo podejmować indywidualnie decyzje odnośnie do dokładnego terminu głosowania – jedynym ograniczeniem narzuconym przez Parlament jest obowiązek odbycia wyborów parlamentarnych w tym samym tygodniu w każdym państwie należącym do UE. Według tradycji wyborczej głosowanie rozpocznie się już w czwartek 23 maja w Holandii, gdzie czas na oddanie głosu trwa cztery dni i kończy się w niedzielę. Z kolei w niedzielę, 26 maja, głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich – w tym w Polsce.

W kadencji 2014–2019 w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów. W najbliższej kadencji w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej liczba ta zostanie zmniejszona do 705 europosłów. Mimo całościowej obniżki poselskiej, Polska zyska o jeden mandat poselski więcej, dlatego w Parlamencie Europejskim zasiądzie w sumie 52 posłów z Polski.

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE, których członkowie wyłaniani są na drodze bezpośrednich wyborach obywatelskich państw członkowskich. Sprawuje pieczę nad zagadnieniami istotnymi społecznie i dlatego jest jedną z najbardziej otwartych instytucji unijnych – wszystkie sesje i posiedzenia parlamentarne pozostają otwarte medialnie i publicznie. Parlament Europejski stoi na straży praw człowieka, nie boi się krytykować państw działających niezgodnie z kodeksem, wstawia się za słabszymi i skrzywdzonymi. Ma na uwadze dbanie o jednostkę, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Prowadzi liczne śledztwa mające na celu polepszenie warunków życiowych lub rozwiązanie konkretnych problemów światowych. Jest miejscem zrzeszającym do współpracy ponad 700 polityków, mówiących 24 językami i występujących w imieniu ponad 500 milionów obywateli.

Wszelkie niezbędne informacje – w tym m.in. listy kandydatów i komitetów wyborczych oraz granice obwodów głosowania – dostępne są na stronie wybory.gov.pl/pe2019/pl.
Więcej na temat głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika w obwieszczeniu wójta gminy Miękinia z dn. 16 kwietnia 2019 r.