Wymiana źródeł ciepła w gminie Miękinia

Do 31 października br. można wnioskować o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania.

Trwa nabór wniosków na 2020 r. na dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe czy odnawialne źródła energii. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na trwałą wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym obejmującą:

  1. zakup i montaż nowego źródła energii,
  2. zakup i montaż grzejników,
  3. zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji odprowadzania spalin związanej z nowym źródłem ogrzewania,
  4. zakup i montaż nowego odnawialnego źródła energii.

Wnioskodawca może uzyskać dotację docelową na ww zadania w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów w kwocie brutto, ale nie więcej niż 5000 zł na lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym. Dotacja docelowa przekazywana będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji ww zadania, po jego zakończeniu.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia i będzie trwał do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie dostępnym na stronie http://bip.miekinia.pl/Article/get/id,23906.html.