Zmiana organizacji ruchu docelowego na ul. Wiśniowej w Wilkszynie

Niektóre drogi stały się drogami wewnętrznymi.

Zmiana została wprowadzona w celu uporządkowania zasad ruchu związanych z pierwszeństwem przejazdu w obrębie skrzyżowań w ciągu drogi ul. Wiśniowej w obszarze strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h. Na drogach wewnętrznych, włączających się do ul. Wiśniowej (al. Dębowa, Malinowa, Morelowa), ustawiono znaki D-46 i D-47 “początek / koniec drogi wewnętrznej”, ułatwiającej ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.