Obwieszczenie wójta gminy Miękinia z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie dotyczy  wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w odrębie geodezyjnym  Wilkszyn.