Ruszyła strona internetowa Wilkszyna

Oficjalny serwis informacyjny sołectwa Wilkszyn dostępny jest pod adresem WWW.WILKSZYN.INFO. Powstanie strony internetowej, przeznaczonej przede wszystkim dla mieszkańców Wilkszyna i Miłoszyna, zainicjowała sołtys Wiesława Janusz.

Nowa strona internetowa ma charakter informacyjny, dlatego najważniejszą jej część stanowi dział AKTUALNOŚCI, w którym prezentowane są m.in. zapowiedzi i relacje z najważniejszych wydarzeń we wsi, sukcesy mieszkańców, informacje na temat prowadzonych inwestycji i rozmaitych przedsięwzięć, w tym akcji społecznych. W dziale WIEŚCI Z GMINY publikowane są bieżące komunikaty i ogłoszenia gminne istotne dla mieszkańców (które sołectwo ma obowiązek przekazywać mieszkańcom) oraz uchwały, zarządzenia, obwieszczenia itp. dotyczące Wilkszyna. Tu także udostępniane są transmisje sesji Rady Gminy Miękinia. Charakter informacyjny ma dział INFORMACJE PRAKTYCZNE, który jest swoistym poradnikiem dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Tam prezentowane są wszystkie informacje dotyczące codziennego funkcjonowania wsi, jak np. harmonogram wywozu odpadów czy rozkład jazdy autobusów. Tam też udzielono odpowiedzi na takie pytania, jak np. gdzie znajduje się najbliższa szkoła i przedszkole, gdzie odebrać awizo, gdzie jest najbliższa przychodnia, apteka, punkt świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, pogotowie weterynaryjne, kto z okolicy ma uprawnienia do wywozu nieczystości płynnych itd. W zakładce WAŻNE KONTAKTY można znaleźć nie tylko telefony alarmowe, ale też m.in. dane dzielnicowego, kontakt do lokalnych urzędów i instytucji oraz telefony pomocowe. Istotną część strony stanowi zakładka BIZNES – jest to stale rozwijana baza lokalnych przedsiębiorców i usługodawców, którzy swoją działalność prowadzą na terenie Wilkszyna i/lub Miłoszyna. Baza ta będzie na bieżąco rozwijana w miarę otrzymywania kolejnych informacji o przedsiębiorcach i usługodawcach, które można przesyłać na adres strona.wilkszyn@gmail.com.

Kolejny duży dział to INFORMACJE OGÓLNE, w którym zaprezentowano informacje m.in. na temat historii Wilkszyna, jego zabytków i innych ważnych obiektów oraz instytucji, jak np. świetlicy i biblioteki, czy terenu rekreacyjno-sportowego. Tu także zamieszczono plan wsi. Stopniowo poszerzane będą informacje m.in. o okolicznych trasach biegowych, spacerowych i rowerowych. Z tego miejsca można trafić m.in. na stronę parafii.

Uzupełnieniem informacji ogólnych jest dział SPOŁECZNOŚĆ. Wychodząc z założenia, że Wilkszyn – jak każda inna miejscowość – to nie tylko sieć dróg i ulic, układ przestrzenny zabudowań i wciąż przybywające domy, ale przede wszystkim ludzie, właśnie im poświęcono to miejsce. Z jednej strony jest tu prezentowana działalność lokalnych lokalnych stowarzyszeń i organizacji (w formie opisowej lub poprzez przekierowanie na odrębne witryny tych organizacji), a z drugiej jest to miejsce, gdzie docelowo ma powstać kalejdoskop Wilkszyna (zob. LUDZIE WILKSZYNA). Jest to miejsce, gdzie w ramach rozpoczętego właśnie projektu pod hasłem WILKSZYN TO LUDZIE. WILKSZYN TO TY prezentowane są sylwetki ludzi związanych – obecnie i w przeszłości – z naszą miejscowością. Ludzi, którzy tu mieszkają, tu realizują swoje pasje, tu się angażują, działając na rzecz dobra mieszkańców, tu pracują, przynosząc nie tylko sobie, ale też Wilkszynowi rozgłos i uznanie. W tym miejscu przybliżamy ich sylwetki, osiągnięcia i sukcesy. Wiele osób zasłużonych dla rozwoju naszej miejscowości oraz takich, którzy pamiętają jej polskie, powojenne początki, niestety już nie żyje. Liczymy, że dzięki ich rodzinom uda się zaprezentować także i ich sylwetki, ich działalność i wspomnienia. Celem projektu jest z jednej strony zapoznanie mieszkańców ze sobą, a z drugiej – utrwalenie w ten sposób historii Wilkszyna, co w perspektywie najbliższych lat pozwoliłoby na zebranie potrzebnych materiałów i dotarcie do źródeł niezbędnych do opracowania powojennej historii Wilkszyna i utrwalenia jej dla następnych pokoleń.

Dział CIEKAWOSTKI jest miejscem, gdzie częściowo zostały już opisane tematy interesujące mieszkańców zafascynowanych przeszłością Wilkszyna i okolic. Tu opisano m.in. przedwojenną historię obiektów mieszczących się niegdyś na Kirschbergu (Wiśniowej Górze) i w tzw. parku Goeringa. Tu sukcesywnie pojawiać się będą teksty i archiwalne fotografie dotyczące różnych obiektów, w tym także zabytkowych i przedwojennych.

Uzupełnieniem treści prezentowanych na stronie jest FILMOWA KRONIKA WILKSZYNA, czyli oficjalny kanał sołectwa w serwisie YouTube, gdzie umieszczane są filmy prezentujące życie wsi. W FOTOGALERII natomiast sukcesywnie pojawiać będą się fotorelacje, a także inne ciekawe materiały ikonograficzne, jak np. zdjęcia lotnicze Wilkszyna czy przedwojenne widokówki. U dołu strony zamieszczony jest link do istniejącego już kilka lat forum gminnego, gdzie poruszane są rozmaite tematy. W bocznym menu znajduje się przekierowanie na oficjalny profil Wilkszyna prowadzony w portalu społecznościowym facebook.

Serwis internetowy jest administrowany przez sołtysa i radę sołecką Wilkszyna . W jego tworzeniu bierze aktywny udział kilkoro mieszkańców Wilkszyna, poświęcając na to swój wolny czas. Za umieszczanie treści i zbieranie potrzebnych informacji odpowiedzialni są sołtys Wiesława Janusz, Kamilla Jasińska, Adam Pawlikowski, Rafaela Sztukowska, Tomasz Chudzikiewicz. Głównym administratorem witryny (webmasterem) jest Tomasz Chudziewicz odpowiadający za kwestie techniczne. Współczesne zdjęcia ilustrujące stronę są w większości dziełem lokalnych fotografów – Ewy Zajfert i Sylwestra Stępnia, który jest także autorem materiałów filmowych. Część prezentowanych zdjęć została zapożyczona z innych serwisów lub udostępniona przez mieszkańców z ich zbiorów prywatnych. Przedwojenny materiał ikonograficzny został udostępniony przez autorów kroniki Wilkszyna, Mariannę i Güntera Thiemannów. Za kwestie graficzne odpowiada Robert Ciborski, grafik, który jest autorem oficjalnego logotypu Wilkszyna. Przy powstaniu serwisu pomocni byli także mieszkańcy, którzy służyli swoją radą oraz informacjami i materiałami ikonograficznymi. Szczególne podziękowania kierujemy do Mateusza Ciesiółki za pomoc w kwestiach technicznych.

Choć strona powstała w kilkuosobowym gronie, to jej autorzy bardzo liczą na aktywną współpracę z mieszkańcami, która mogłaby zaowocować rozbudowaniem i ulepszeniem serwisu. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt mailowy: strona.wilkszyn@gmail.com.

Strona internetowa Wilkszyna jest responsywna i dostępna także z poziomu urządzeń mobilnych. Nie jest jeszcze ukończona i jej założenie jest takie, że nigdy nie będzie, bo ma być stale uzupełniana i poszerzana, a także w miarę możliwości wyposażana w dodatkowe udogodnienia dla użytkowników. Mamy nadzieję, że dzięki temu stanie się miejscem, do którego z przyjemnością będą zaglądać wszyscy mieszkańcy.