Budowa nowej świetlicy rozpoczęta

Pomiędzy Orlikiem a ul. Główną trwają intensywne prace budowlane. W połowie marca ruszyła budowa ziemnego zbiornika retencyjnego wyrównawczego wód opadowych, roztopowych i gruntowych, a 25 marca rozpoczęła się budowa nowej siedziby dla wilkszyńskiej świetlicy wraz z biblioteką.

Do zbiornika i budynku świetlicy od ul. Sportowej prowadzić będzie jedna droga dojazdowa. Zarówno zbiornik, jak i świetlica ulokowane będą na terenie rekreacyjno-sportowym pomiędzy Orlikiem a ul. Główną. Prace rozpoczęły się od robót ziemnych przy korytowaniu drogi dojazdowej do obiektu oraz od przygotowań do wykonania fundamentów.

Przypomnijmy: 31 stycznia br. wójt gminy Miękinia, Jan Marian Grzegorczyn, podpisał z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim umowę na dofinansowanie budowy świetlicy z biblioteką. Projekt złożony przez gminę w ubiegłym roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych. W drodze postępowania wyłoniona została firma „KIZ” Krzysztof Staśko, Wiesław Staśko ze Środy Śląskiej, z którą 5 marca wójt podpisał umowę na wykonanie zadania. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na kwotę 1 350 594,39, z czego 500 tys. zł to dotacja. Zgodnie z harmonogramem prace powinny zostać ukończone do połowy grudnia br.

Za: www.miekinia.pl

Zob. także Wkrótce ruszy budowa nowej świetlicy w Wilkszynie
Zob. także W Wilkszynie powstaje zbiornik retencyjny