Wkrótce ruszy budowa nowej świetlicy w Wilkszynie

Wraz z końcem 2019 r. Wilkszyn zyska nową siedzibę dla świetlicy i biblioteki.

31 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wójt gminy Miękinia, Jan Marian Grzegorczyn podpisał umowę o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w Wilkszynie. Projekt złożony przez gminę Miękinia w ubiegłym roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych. W drodze postępowania wyłoniona została firma „KIZ” Krzysztof Staśko, Wiesław Staśko ze Środy Śląskiej, z którą 5 marca wójt podpisał umowę na wykonanie zadania. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na kwotę 1 350 594,39 zł, z czego 500 tys. to dotacja przyznana przez UMWD.

Zgodnie z harmonogramem prace, które mają rozpocząć się już wkrótce, powinny zostać ukończone do połowy grudnia br. Po zakończeniu inwestycji w świetlicy odbywać się będą m.in. cykliczne zajęcia artystyczne i taneczne oraz nauka języków obcych.

Informacja za: www.miekinia.pl