Lodowiec w Wilkszynie? Tak!

Krajobraz Wilkszyna został ukształtowany przez dwie siły: lodowiec i wody Odry. Z tych najdawniejszych czasów do dziś zachowały się znaczne ilości materiału polodowcowego, które mieszkańcy mają na swoich posesjach – piasek, glina, glina zwałowa, kamienie i głazy.

Charakterystyczne są występujące w dużych ilościach na terenie całego Wilkszyna kamienie, m.in. czerwono-brązowe i jasne granitowe. Niestety do naszych czasów nie dotrwał ogromny polodowcowy głaz, o wymiarach ok. 5 x 3 x 2 m, znajdujący się niegdyś na Wiśniowej Górze (Kirschberg). Gdyby nie został wysadzony w powietrze w 1894 r., dzisiaj byłby z pewnością pomnikiem przyrody…

oprac. Kamilla Jasińska
na podstawie kroniki Wilkszyna autorstwa Marianny i Güntera Thiemannów