Gasthaus, czyli dawny Dom Ludowy

Dwukondygnacyjny budynek przy ul. Głównej 15, wzniesiony na planie dwóch prostokątów na przełomie XIX i XX w., określany był w przeszłości jako Gasthaus, gospoda Scholtisei, zajazd Bleischa, a po wojnie jako Dom Ludowy.

O dawnej świetności obiektu świadczą zachowane do dziś resztki detali architektonicznych, jak np. tympanon z oculusem nad portalem wejściowym, czy fasada wschodnia z ryzalitem. W 1892 r. budynek ten kupił pochodzący z Kryniczna Joseph Bleisch. Gospoda ta, najpierw prowadzona przez Josepha, a potem aż do 1945 r. przez jego syna Alberta, była towarzyskim sercem wsi. Tu odbywały się niemal wszystkie rodzinne, klubowe i wiejskie uroczystości. W okresie PRL-u dawny Gasthaus pełnił funkcję Domu Ludowego. Obecnie jest własnością prywatną.

Wkrótce więcej informacji i archiwalnych zdjęć.

oprac. Kamilla Jasińska