Dawna wilkszyńska szkoła

Nie wiadomo, kiedy dokładnie została założona w Wilkszynie pierwsza szkoła. Najwcześniejsza wzmianka o niej pochodzi z 1770 r. Wiadomo też, że istniała w 1795 r., kiedy Wilkszyn (Wilxen) był jeszcze własnością klasztoru lubiąskiego. W XVIII w. za salę szkolną służyło zazwyczaj mieszkanie nauczyciela.

Jak wynika z ustaleń Marianny i Guntera Thiemannów, autorów kroniki Wilkszyna opisującej okres przedwojenny, jest wielce prawdopodobne, że szkoła w Wilkszynie istniała co najmniej od 1718 r. Z ksiąg parafialnych wynika, że we wsi mieszkał wówczas nauczyciel, zatem można założyć, że istniała także szkoła. Jeśli tak, to zapewne była to jednoizbowa szkoła mieszcząca się w domu nauczyciela.

Pocztówka z ok. 1920 r. przedstawiająca dawny budynek szkoły mieszczącej się w domu nauczyciela
Ze zbiorów Marianny i Guntera Thiemannów

Nowy budynek, wzniesiony z myślą o szkole, powstał dopiero w latach 30. XX w. przy obecnej ul. Szkolnej 2, nieopodal kościoła i plebanii. Murowany z cegły na planie litery L gmach, miał dwie części – parterową, gdzie mieściły się dwie sale szkolne wraz z mieszkalnym poddaszem, oraz dwukondygnacyjną z mieszkaniami dla nauczycieli.  Pod koniec wojny mieścił się tam obóz przejściowy dla jeńców rosyjskich. Pierwotną funkcję budynek odzyskał po wojnie. Obecnie mieszczą się tam mieszkania.

Fot. Kamilla Jasińska

Wkrótce więcej informacji i archiwalnych fotografii.

oprac. Kamilla Jasińska
m.in. na podstawie kroniki Wilkszyna autorstwa Marianny i Güntera Thiemannów